Om konstnären / About the artist

Svenska:

 

Barry är först och främst konstmålare, inspirerad av sina tidiga barndoms minnen av ett färgglatt Kenia i ekvatorial Afrika. Den storartade naturens färger och former planterade sig djupt i hans inre och sätter än idag prägel konst - jordens röda och gula nyancer, insekternas och fiskarnas  fluoriserande färger, växtrikets skiftande gröna toner och den Indiska Oceans blå djup, glittrande under den intensiva afrikanska solen.

Barrys tidiga barndomsår I Östafrika ligger till grund för hans nutida skapande, som speglar den afrikanske kontinenten. Från Afrika ledde hans väg vidare till Englands mjuka änga, till dess vita kalk klippor och privata skolor. Vid 14 års ålder återvände Barry med sin familj till Afrika, dock denna gång till Sydafrika, där han utbidade sig till keramiker och konstnär. Som vuxen etablerade sig med sin fru och sina barn nära Kapstaden. Där blev han inom kort känd som duktig keramiker genom sina färggranna och stilrena skapelser i lera.

Vid 39 års ålder började Barry känna en längtan efter nya efarenheter. Denna längtan förde honom och hans familj slutligen till Sverige, där hans tidigare fascination för glas vaknade på nytt. Sverige, med sina djupa granskoger och många sjöar, med Norrskenets magik och sina sub-arktiska vintrar, har varit Barrys hem sedan 1994. Barry nu bor och arbeter fulltid i Smålands glasriket med sina nya familj.

Och framtiden...? Vem vet vart den kommer att leda, men en sak är säker, Afrikas hjärta kommer för alltid att slå an också i Barrys hjärta.

Glasets fascination och ljusets mysterium är som ett. Barry är djup medveten om ljusets funktion som den källa, som överhuvudtaget gör livet på jorden möjligt.

Han anser att ljuset är jordelivets största och viktigaste fenomen. Enligt skaparna av de underbara glasfönstren i katedralerna och templen inom Kristendom och Islam, drar ljuset ihop sig tills det blir till materie, som i sin tur reflekterar tillbaka skönheten av jordens skapelse till människans ögon.

Bearbetning av fönsterglas utgör grunden till Barrys glaskonst. Glasskivorna sammansmältes, färges, smältes en gång till och formas i temperaturen mellan 700C och 800C grader.

Användnings områdena av glasemaljefärg, kombinerade med metall tråd och glasfiber är oändliga. Barry är inne i en kontinuerlig process att etablera och bekräfta det som han försöker förmedla till glasets beundrare. En brännugn och glasskärare är nästan allt han behöver för att ägna sig åt denna relativt nya metod av glassammansmältning (sedan 1970 talet)

Barry har endast sedan 1999 varit aktiv som glaskonstnär. Genom sin utbildning inom glasblåsning i Dudley College, Birmingham, England, har Barry lysande framtids utsikter i utveckling av sin glaskonst.


English:


Barry is primarily a painter inborn with the earley memories of a colourful middle Africa, Kenya, which vividly painted his impressionable imagination with the forms and colours of the surrounding nature. Reds, yellows, oranges of the soil, iridescenes of the insects of the bush and fish of the coral reefs, rich greens of the lush coastal vegetation and the endlessly deep blues of the expansive Indian Ocean shimmering under an intensely penetrating African sun. 

These first seven years of his East African life were to lay the foundations to an artistic orientation intimately connected to the African continent. From there his journeys took him further to the gentle fields of England, its chalk cliffs and English private schools. By 14 years of age he had returned with his family to Africa, this time to South Africa where his education led him to be active as potter and artist. This re-established contact intensified his love for colours and form in nature and eventually  established himself as a potter with his wife and two children not far north of Cape Town. 

But his and his family´s yearnings for new experinces were eventually to lead him to Sweden at the age of 39 where his earlier fascination in glass was to be confirmed. The uniqueness of the Scandinavian landscape with its forests and lakes and the magic northern lights and sub-arctic winters has become his home for the last ten years. And the furture…? Who knowes where it will lead, but one thing is sure: the pulsing heart of Africa will always beat in his heart. 

Barry now lives in the glass kingdom in Småland, southern Sweden with his new family working full time with his glass art.

The fascination with glass which is inseparable from the mysteries of light and is by far the greatest phenomena of life on earth, takes on direction of greater urgency. This all encompassing light which we take so much for granted, is for Barry the source of existence.

The light, which according to the medieval glass artists of the splendid cathedrals and temples of  Christianity and Islam, become condensed into matter, which in turn could reflect back to the eyes of man the glories of Creation.

The technique of glass

Window glass, fused, coloured, re-fused formed and slumped in temperatures between 700 -800 degresscelsius forms the basis of the process of Barry´s glasswork. Coloured glass enamel powders sprinkled on sheets of pre-cut glass shapes combining laminating techniques with metal foils, wire, glass fibres amongst other materials gives reign to endless possibilities and Barry is still establishing and confirming a set of ways to come closer to expressing more accurately what he wants to put across to the admirer of glass. The fusing kiln and a glass cutter are nearly all he needs to put into practise this relatively new found art of glass fusing (since 1970´s).

Trained also in the art of glass blowing, stained glass, glass casting and engraving, the future holds much in store for an art form within which Barry has only the last 7 years been active. The hope is that Barry will also inspire and enthuse others in the art of glass fusing.